Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2012

8206 1a96

Wszystko poukładam sam

by Szymy

Reposted fromszymy szymy viadepresja depresja
Mirzam
7475 d1a9
Reposted fromensh ensh viadepresja depresja

August 06 2012

Mirzam
Reposted fromvctyrd13 vctyrd13 viadepresja depresja
Mirzam
Za często dajesz innym oparcie, którego Ty sama nie masz
Reposted fromlabellavita labellavita viadepresja depresja
Mirzam
[...] nie chcę żałować niezdecydowania i wahania. Jeśli mam żałować to niech to będzie za czyn i za działanie.
— "Czas pogardy" A. Spakowski
Reposted fromdifferent different viadepresja depresja
Mirzam
3963 0be5
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viadepresja depresja
Mirzam
5948 3851
Reposted fromliczbapi liczbapi viadepresja depresja
Mirzam
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viadepresja depresja
Mirzam
6167 7503
Reposted frompeluda peluda viadepresja depresja
Mirzam
7232 01d6
Reposted fromdoedeer doedeer viadepresja depresja
Mirzam
Reposted fromsunwalk sunwalk viadepresja depresja
Mirzam
7437 f678 500
poetyka
Reposted fromx23 x23 viadepresja depresja
Mirzam
- Masz cechy samca alfy, które zwykle godzą się z samotnym istnieniem.
- Oh, ja? Ty jesteś samotna
- Nie, ja jestem odizolowana. To różnica.
— Kości
Reposted frommyname myname viacytaty cytaty
Mirzam
Mirzam
Sekret szczęścia, a przynajmniej spokoju, leży w tym, żeby umieć oddzielić seks od miłości. I, o ile to możliwe, wyeliminować romantyczną miłość z życia, bo to ona sprawia, że człowiek cierpi. Tak żyje się spokojniej i lepiej się bawi, zapewniam cię.
— Mario Vargas Llosa "Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
Mirzam
8044 fd2e 500
Reposted fromkonwalia konwalia viaAdikTheOne AdikTheOne
Mirzam
9715 0090
Reposted frommiska25 miska25 viaAlanRickman AlanRickman
5535 9d16 500
Reposted fromanks anks
Mirzam
0666 6ec2
Mirzam
9540 c57b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl