Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2012

9906 987e

one-dirty-little-girl:

To have Your belt around my throat, such bliss.

Reposted frompussyporn pussyporn
Mirzam
3419 0950 500
Reposted fromruli ruli viajalokim0 jalokim0
Mirzam
3300 b6d6
Reposted frompajlot pajlot viajalokim0 jalokim0
Mirzam
3255 d5c9 500
Mirzam
2767 fef6
Charlie Sheen on Cocaine
Reposted fromckisback ckisback viajalokim0 jalokim0
Mirzam
2289 2c02
Reposted frompanda3 panda3 viajalokim0 jalokim0
Mirzam
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy sie bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— Żulczyk
Mirzam
Reposted frompowerpill powerpill viajalokim0 jalokim0
Mirzam
Lubimy się źle nastawiać do rzeczy, które są nowe, do przedmiotów, które nie są kopią oryginału czy nawet do ludzi, którzy wyglądają inaczej, dobrze czują się w samotności lub są nieśmiali . Pozory często mylą, zapamiętaj to, bo możesz wiele stracić
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacytaty cytaty
Mirzam
Mirzam
0778 06f9
Reposted fromcherrytomorrow cherrytomorrow viajalokim0 jalokim0
Mirzam
Mirzam
4777 6a35
Marilyn Monroe
Reposted fromkocieserce kocieserce viacytaty cytaty
Mirzam
Co wieczór wyobrażam sobie, że znów przez cały dzień nie mogłeś się skupić myśląc o mnie.
— ...
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacytaty cytaty
Mirzam
Zdrowi psychicznie ludzie są nudni.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacytaty cytaty
Mirzam
8908 05e1 500

August 08 2012

Mirzam
6068 78d1
Reposted fromkropki kropki viadepresja depresja
Mirzam
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
Reposted frommisery misery viadepresja depresja

August 07 2012

Mirzam
4138 7dc9 500
papierowa torebka
Reposted fromczuma czuma viadepresja depresja
Mirzam
Właśnie dziś zorientowałam się, że jeszcze dużo muszę zobaczyć, usłyszeć i przeżyć, żeby być dobrym człowiekiem.
— hard to explain
Reposted fromdepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl